Институции

По-малко експерти ще оценяват новите учебници

Просветното министерство снижава отчасти изискванията при оценка на новите учебници. Тъй като специалистите по дидактика или по методика на обучението по даден учебен предмет в страната се броят на пръсти, занапред няма да е задължително подобни експерти да оценяват съдържанието на новите книги. Това става ясно от предложен от служебния министър проф. Николай Денков проект за промени в наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, приета в края на 2015 г.

Според сегашните правила проектите на нови учебници се оценяват от гледна точка на съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение. Съдържанието следва да бъде „прегледано“ от 7 оценители – един специалист в съответната научна област, един по дидактика или по методика на обучението на съответния учебен предмет (съответно по начална педагогика или по предучилищна педагогика), един експерт от МОН или РУО и четирима учители. При невъзможност да бъде намерен експерт от министерството или регионалното управление по образованието като оценител може да се включи още един учител. Занапред обаче „при невъзможност да бъде определен“ и специалистът по дидактика или по методика на обучението също ще може да бъде заменен от учител, т.е. оценката на един учебник вече ще зависи от мнението на шестима учители и само един специалист в съответната област. Мотивът на МОН е, че по някои предмети специалистите по методика на обучението са твърде малко. Така обаче разликата между първия етап на оценка на учебниците – от МОН и втория – за пригодност за прилагане в клас, която се прави отново от учителите, става съвсем неразличима.

МОН вече ще може да дава копия от рецензиите на проектите (със заличени данни за оценителите), както настояха преди време автори на учебници. Досега те можеха да се запознават със становищата на оценителите на открито заседание и само да си водят бележки в рамките на деня на това заседание.

За учебниците и учебните комплекти за 2-ри и 6-и клас, за които 3-годишният срок за ползване влиза в сила от 2017/18 г., скрепването може да се извършва само чрез лепене, гласят още промените. Аргументите тук са свързани с форсмажорните срокове за отпечатване и разпространение на проектите на учебници за тези класове, „които ще бъдат одобрени в хода на процедурата за учебната 2017/18 г.“. Въпреки че от МОН се кълнат, че учениците от втори и шести клас ще имат нови учебници за предстоящата учебна година, това е малко вероятно заради крайно късите срокове.

Източник: segabg.com