Мнения

По един учебник за учебен предмет!

Предизборните обещания от партиите валят като порой. Последното такова е обещанието да се осигури по един единствен учебник за даден предмет, а учебните помагала да са неограничен брой.

Това от една страна ще унифицира стандарта на обучението и няма да се затрудняват учителите да избират всяка година от няколко учебника по един предмет.

От друга страна, така ще се постигне ефект, според политиците, на уеднаквяване на образованието – т.е. децата ще се обучават по един учебник и ще учат едни и същи неща по един и същи начин по държавен образователен стандарт. Този, който иска, ще има възможност да се доусъвършенства в дадената област, като ползва учебните помагала, за които ограничения няма да им.

Очакваме мненията на преподавателите, дали тази система би работила добре…!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg