Мнения

По-големи възможности за организация на неделни училища в чужбина

Министерският съвет разшири кръга на субектите, които могат да организират български неделни училища в чужбина, както и списъка на дейностите на неделните училища, които ще се финансират и подпомагат методически от Министерството на образованието и науката.

Според досегашния ред, български неделни училища в чужбина се разкриват само към организации на българи, живеещи извън страната, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност.

Това вече ще може да става и към дипломатическите представителства на България в чужбина, български православни църковни общини, както и при славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ в Атон.

Целта е да се улесни максимално достъпът на българските деца и младежи в чужбина до българското образование и култура и да се съхранят връзките им с родината.

Източник: Пресцентър на МОН