Учители

По-високи заплати за учителите, които работят с деца от рискови групи

Увеличение на заплатите на учителите, които работят с деца от рисковите групи и с ученици, чийто майчин език не е български, е заложено в анекс към Колективния трудов договор за системата на средното образование. Той беше подписан от представители на просветното министерство и учителските синдикати в края на декември 2017 година. Тази възможност ще даде свобода на директорите на училища да реагират спрямо нуждите на учениците, обясни председателят на Съюза на българските учители Янка Такева. 

В бюджета за средното образование за тази година са предвидени 410 милиона лева повече в сравнение с миналата, което дава възможност на училищните директори да не се притесняват за работните заплати, социалните плащания и издръжката на учебните заведения, каза пред „Хоризонт“ Янка Такева:

„И безспорно се дава възможност директорите да назначават социални педагози, психолози или педагогически съветници, в зависимост от това каква нужда и потребност имат децата и родителите – за да може да се работи с децата, които имат някакъв проблем“. 

На местата, където няма социални педагози и психолози, те ще се назначават в детските градини с над 250 деца и в училищата с повече от 400 ученици.  

Източник: bnr.bg