Учители

По-високи заплати за служителите в Регионалните управления на образованието

С 9% се предвижда да бъдат увеличени възнагражденията на служителите в регионалните управления на образованието. Това обяви просветният министър Красимир Вълчев в Шумен.

След 15% увеличение от 1 септември т.г. средната брутна заплата на учителите е около 1080 лв. В нея има и процент прослужено време. Минималната за младши учители е 760 лв. Средните заплати в РУО-та са между 900 и 1000 лв., т.е. малко изостават, каза той.

Министърът на образованието посочи, че има трудности пред обезпечаването с добри експерти в РУО. Факт е, че с увеличението на заплатите на учителите има склонност към напускане и заемане на позиции в училища, каза той.

Втората половина на септември бяха между 35-40 липсващи експерти при обща численост 613 във всички регионални управления на образование в страната, т.е. около 5% бяха освободени, посочи министър Красимир Вълчев.

Източник: standartnews.com