Институции

Почти всеки трети българин има висше образование

Около 28 процента или почти всеки трети наш сънародник на възраст 25-64 г. имал висше образование и това в значителна степен е повлияло на качеството на живота и социалния статус на тази категория българи, показват данни от анализ на Евростат за нивото на образование в ЕС през 2017 г. През миналата година около 31 процента от жителите на ЕС на възраст 25-64 г. са притежавали висше образование.

Най-високо ниво на висшисти у нас е било концентрирано в район Югозападен, където близо 40 на сто от населението в тази възрастова категория е имало висше образование. На втора позиция по този показател е район Южен Централен, където 32 на сто от населението на възраст 25-64 г. са били висшисти, а на трета позиция е бил район Североизточен с близо 27 на сто висшисти от трудоспособното население.

В дъното на тази класация с най-малко висшисти е бил район Северозападен, където едва 20 на сто или почти всеки пети българин на възраст 25-64 г. е бил висшист.

Според данни на НСИ у нас през миналата година е имало 54 висши училища, от които 50 университета и 4 колежа.

Най-висок брой висши училища е бил регистриран в район Югозападен – 25 университета и 4 колежа. В районите Южен Централен и Североизточен е имало съответно – 9 и 7 университета.

Най-малко висши учебни заведения са били регистрирани на територията на район Северозападен – едва 1 университет. На територията на район Северен Централен е имало 5 университета, а в район Югоизточен – 3.

Пак по данни на НСИ най-ниско е било нивото на безработица сред българите с висше образование – едва 3 процента при общо 207 хиляди безработни през миналата година.

На обратния полюс най-висок е бил делът на на безработните в редиците на нискообразованите българи – около 45 процента от българите с основно, начално или по-ниско образование, показва родната статистика, пише БТА.

На регионално равнище сред петте региона в ЕС с най-висока концентрация на висшисти са били четири региона във Великобритания – „Вътрешен Лондон – Запад“ – 72 процента висшисти сред населението на възраст 25-64 г. В район „Вътрешен Лондон – Изток“ е имало 60 процента висшисти, а в районите Оксфорд и Северозападен Лондон – по 55 на сто висшисти в трудоспособна възраст.

Единствен друг европейски регион, който се приближава до това качество на образованието е белгийският район Валон – с 57 на сто жители с квалификация висше образование.

Топ 5 на европейските държави с най-висока концентрация на висшисти се оглавява от Финландия – 43,7 на сто, Великобритания и Норвегия – по 43 на сто, Исландия – 42,5 и Люксембург – 40 на сто от населението в трудоспособна възраст са притежавали квалификация за висше образование. Тези страни общо взето, са и сред държавите в ЕС с най-висок жизнен стандарт и най-добро качество на живот, отчита Евростат.

При съседите ни ситуацията е следната – в Гърция 31 процента от трудоспособното население на възраст 25-64 г. са били висшисти, в Румъния – 17 на сто, а в Турция – 18 на сто.

Като цяло нивото на образованост на европейците се е повишило като за 10-годишен период броят на висшистите в ЕС е нараснал с 8 процента – от 23 на сто през 2007 – до 31 на сто през 2017 г., отчита Евростат.

Източник: novini.bg