Мнения

Потвърдиха ангажимент за повече средства за научни изследвания

В края на октомври бяха приети обновената Стратегия за развитие на научните изследвания 2025 и оперативният план за периода и индикативният план на инвестициите 2017-2020.

С тези действия българската страна потвърди своя ангажимент за осигуряване на повече публични средства за научни изследвания и иновации за постигане на националната цел, заложена в Стратегията „Европа 2020” – достигане на 1,5% от БВП за научноизследователска и развойна дейност, като средствата от публични източници да достигнат 0,5%, заяви министърът в оставка Меглена Кунева.

Според нея, планираните операции, които ще бъдат приоритет през следващата календарна година за ОП НОИР са заложени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Планирано е да стартират 9 процедури на обща стойност 274 млн. лв. по трите приоритетни оси на програмата, каза още вицепремиерът.

Източник: МОН