Учители

Последни дни за кандидатстване по програмата “Заедно в час“

Остават по-малко от три дни до крайния срок за кандидатстване в програмата на „Заедно в час“ за лидерство и професионално развитие – 30 март 2014 г.

Може да подадете кандидатура в сайта www.zaednovchas.bg, ако искате чрез работата си да допринесете за положителна обществена промяна и да развиете лидерските си качества.

Всички желаещи да кандидатстват могат да подават своите апликационни форми на сайта на фондацията.

Одобрените кандидати ще започнат да преподават на 15 септември със старта на следващата учебна 2014/2015 година.

Виж пълната информация за проекта