Мнения

Поправки в закона ще разрешат колеж след десети клас

Учениците, завършили десети клас, ще имат възможност да продължат направо в колеж, където да получат професия без да полагат матура. Това ще стане възможно с новите промени в Закона за професионалното образование и обучение, които се разработват в момента.

Това обясни образователният министър проф. Тодор Танев по време на дискусията на „Стандарт“ „Да на българската икономика“ в Габрово.

Танев разказа, че основните промени в този закон ще бъдат две. Едната от тях е свързана с това за усвояването на знания по професията учениците да получават съответни професионални кредити, както в момента това се случва във висшето образование.

С тях те ще могат да започнат работа, ако желаят, а след това да се върнат в колежа и да доучат и дори да продължат в университет като по този начин моделират собствения си професионален път.

Другата промяна, според Танев, е свързана с разработването на стандартни пътеки, по които учениците могат да се развиват. Именно една от тези пътеки е възможността след завършване на първата гимназиална степен в 10-ти клас, ако не иска да полага матура, ученикът просто да продължи в първата степен на професионалния колеж и там да вземе занаят.

По думите на Танев така ще се създаде по-голяма вертикална и хоризонтална проводимост в образователната система и младите ще могат да се връщат и да доучват, тъй като сега много професии се променят за 2-3 години. Танев обяви също, че ще има възможности за дуално обучение след средното.