Поне четворка на матурата трябва за кандидатстване във Факултета по журналистика

Поне четворка на матурата трябва за кандидатстване във Факултета по журналистика

Поне оценка “добър 4” на матурата трябва да изкарат кандидат-журналистите в Софийския университет. Това е задължително условие за допускане до писмен изпит за кандидатстване за специалностите във Факултета по журналистика и масови комуникации.

Става дума за трите специалностите журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване.

До устен изпит по журналистика пък се допускат само издържалите писмения изпит по журналистика с оценка не по-ниска от “Добър” 3,50.

Миналата година журналистика беше една от специалностите, при които балът беше завишен с единица отгоре –  от 23,39 до 24,88.

Коментари във Facebook