Ученици

Поне четворка на матурата трябва за кандидатстване във Факултета по журналистика

Поне оценка “добър 4” на матурата трябва да изкарат кандидат-журналистите в Софийския университет. Това е задължително условие за допускане до писмен изпит за кандидатстване за специалностите във Факултета по журналистика и масови комуникации.

Става дума за трите специалностите журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване.

До устен изпит по журналистика пък се допускат само издържалите писмения изпит по журналистика с оценка не по-ниска от “Добър” 3,50.

Миналата година журналистика беше една от специалностите, при които балът беше завишен с единица отгоре –  от 23,39 до 24,88.