Ученици

Помощта за първолаците се връща при 5 неизвинени за месец

Родителите ще трябва да връщат еднократната помощ за първокласник, ако детето допусне 5 отсъствия в рамките на един месец от учебната година, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Сумата ще трябва да бъде възстановена и ако детето не постъпи в училище или прекъсне през втория срок. Това ще се случва ако няма уважителна причина за липсата им в клас.
Изключение ще се прави само ако причината е била здравословно състояние.

Променен е и редът за предоставяне на еднократната помощ за първолаците. Вместо на куп, тя ще бъде давана на два пъти. Първата част ще се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората в началото на втория учебен срок. С мярката се цели намаляване на отпдащите ученици.

Освен това вече заявленията за получаване на всички видове семейни помощи за деца ще може да се подават и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. До момента документите се подаваха лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя. Целта на промяната е намаляване на административната тежест и улесняване на гражданите при подаване на книжата.

Промените са влезли в сила от 1 август, след като са били обнародвани в Държавен вестник.

Източник: marica.bg