Ученици

Помощта за първолак и тази година е 250 лева

945 заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас са подадени до момента в Сливенска област.

Oтпуснатите помощи са 707, издадени са 10 заповеди за отказ, а в процес на обработване са 228 заявления-декларации, информират от дирекция „Социално подпомагане“ Сливен.

Заявления-декларации се приемат до 15 октомври 2018г. Изключение се прави само, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище. В тези случаи заявлението-декларация се подава  не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

Помощта се отпуска при условие, че доходът на член от семейството през предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на заявлението-декларация  е по-нисък или равен на 450 лв.

Независимо от дохода на семейството, целева помощ се отпуска: за деца с трайни увреждания, за деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Източник: novini.bg