Учители

Помощник-учители ще облекчат работата на преподавателите

Българските учители отделят от 8 до 13 часа седмично (около един и половина работен ден) за административни дейности, които са извън преките им задължения, обяви наскоро след проучване синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, припомня нюз7.

Затова се обмисля в училищата да се въведат нови длъжности, т.нар. помощник-учители.

Натовареността в системата е един от големите й проблеми. Специално при учителите тя се дължи на липсата на достатъчно специалисти. Младите не искат да влизат в класните стаи, тъй като работата не е добре платена. Помощник-учителите е добра опция както за справяне със задълженията, така и за трупане на опит и стаж на наскоро завършилите студенти.

Натовареността идва в голяма степен от допълнителните, несвойствените за един учител ангажименти, които са свързани с документация. Съвместната работа  между университетите и училищата, в които стажуват студентите, би могла да помага на  всички в системата.

Средната възраст на учителите у нас е 58 години, а липсата на мъже в професията се чувства все по-осезаемо.