Училища

Получете финансиране за Вашето училище с Teacher.bg по националната ИКТ програма на МОН

Всяко българско училище може да кандидатства по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“  до 20 септември 2017 г. включително.

При одобрение от МОН, ще получите до 2500 лв. за Компонент 2 „Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи“.

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg предлага платформа „Училище 365“, която отговаря на изискванията по Компонент 2 и ако кандидатствате чрез нас, Вашето училище има много голям шанс да получи финансиране.

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО ПРОГРАМАТА

 

С „Училище 365“ Вие получавате още:

– Електронна образователна платформа

– Електронно учебно съдържание – хиляди разработени учебни материали

– Електронен дневник

– Генериране на различни справки

– Безплатен сайт за Вашето училище

 

Ако все още не сте избрали с кого да кандидатствате за финансиране по Националната ИКТ програма на МОН или искате да промените своето решение, вижте защо да изберете „Училище 365“:

Искате ли да освободите по 1 работен ден месечно на всеки класен ръководител от вашия екип и поне 2 работни дни на директора от заниманията с досадните справки?

Изберете „Училище 365“ и само с 1 клик ще създавате, в който искате от 4 формата, вкл. експортен за НЕИСПУО следните справки:

1. Справка за отсъствия за НЕИСПУО

2. Справка за учителска активност

3. Справка за ритмичност на оценяването

4. Справка за родителска ангажираност

5. Справка за среден успех по предмети

6. Справка за среден успех на класа ( с разбивка по оценки и по предмети)

7. Справка за родителска ангажираност

Освен справките, с „Училище 365“ имате възможност да дигитализирате и издаването на десетки училищни документи, което ще ви спести допълнително време, за основната ви задача – качествено образоване на българските деца.

 

Хиляди разработени електронни учебни материали.

С „Училище 365“ Вие ще получите:

• Математика – около 2000 видео урока и стотици хиляди интерактивни упражнения и тестове;
• Информатика и Информационни технологии – около 230 видео урока и стотици интерактивни упражнения;
• Биология – над 300 видео урока по биология и анатомия, над 700 видео урока по „Здраве и медицина“, стотици интерактивни упражнения и задачи;
• Физика – над 400 видео урока, стотици интерактивни упражнения и задачи;
• Химия – над 600 видео урока, стотици интерактивни упражнения и задачи;
• История – около 200 видео урока по „Световна история“, стотици интерактивни упражнения и задачи;
• Астрономия и космология – около 90 видео урока;
• Икономика и финанси – над 440 видео урока, десетки интерактивни упражнения и задачи;
• История на изкуството – над 50 видео урока, множество други по-специализирани теми със стотици видео уроци.

 

Вашето училище няма интернет сайт?

Ние, Teacher.bg и Daskalo.com, поддържаме сайтовете на над 700 училища.

Изберете „Училище 365“ и Мрежата на учителите новатори Teacher.bg и Daskalo.com ще Ви предоставят възможността да създадете напълно безплатно професионален уеб сайт на Вашето училище.

 

Важно: Дори и вече да се подали заявка към МОН, до 20 септември 2017 г., можете да я коригирате и да изберете „Училище 365“.

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО ПРОГРАМАТА

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО ПРОГРАМАТА