Училища

Получете финансиране за Вашата детска градина с Teacher.bg по националната ИКТ програма на МОН

Всяко българска детска градина може да кандидатства по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“  до 20 септември 2017 г. включително.

При одобрение от МОН, ще получите до 5000 лв. за Компонент 3 “ Внедряване на модерни технологии в институциите от системата на предучилищното образование“.

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg предлага решение „Детска градина 365“, което отговаря на изискванията по Компонент 3 и ако кандидатствате чрез нас, Вашата детска градина има много голям шанс да получи финансиране.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО ПРОГРАМАТА

Изберете „Детска градина 365“ и Вие ще получите:

– Компютърна техника
– Електронно учебно съдържание – образователно уеб приложение „Умни дечица“ – специализиран софтуер за обучение в детските градини.
– Електронен дневник – софтуер за управление на детска градина.
– Обучение за работа със системата.
– Пълно съдействие по процедурата за кандидатстване за финансиране към МОН.
– Разработен план за действие, който е задължително изискване за кандидатстване по ИКТ програмата на МОН.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО ПРОГРАМАТА

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО ПРОГРАМАТА