Учители

Половината учители се пенсионират до осем години

Хиляди нови преподаватели ще влязат в клас в следващите осем години, а причината за това е, че около 50 процента от сегашните учители трябва за това време да се пенсионират.

Отношение към въпроса имат не само средните училища, но и университетите, които трябва да подготвят кадрите. Университетите обучават хиляди педагози, но по-голямата част от тях остават извън образователната система и поради липсата на места, и заради нежелание да работят професията.

Според експерти, пенсионирането на преподавателите може да окаже положително влияние на качеството на преподаване. Не са един и двама учителите, които са принудени в движение да усвояват нови, нерядко напълно непознати за тях умения, без които не биха могли да предадат качествено материала. Примери за това са компютърните технологии.

Както е известно, желанието и на отговорните фактори в министерството, и на учащите и родителите им е пребиваването в клас да стане по иновативно, по-интересно и да се скъса завинаги със скучния начин на преподаване.