Учители

Половината учители излизат в пенсия до десет години

В следващите 10 години около половината от учителските кадри вече ще бъдат в пенсия. В момента във факултетите по педагогика учат около 20 000 млади хора – 12 141 обща педагогика и 8367 – педагогика на обучението по даден конкретен предмет.

В същото време обаче след завършването си едва около 72% започват работа по специалността си. Най-голяма криза за кадри в близките години ще има за начални учители, учители по език, информатици и математици.

В момента например математика се учи едва от 417 души, което е крайно недостатъчно за обезпечаването с кадри на образователната система. В същото време самите учители са неравно разпределени в страната – в столицата на интервю за назначаване в дадено училище понякога идват под 30 кандидати, а специално по литература стигат и до 100.

В същото време в някои региони с месеци се чака поне един кандидат да се яви за обявеното място и в краен случай биват назначавани пенсионери, пише „Стандарт“.