Учители

Половината от учителите не са получили допълнителните си плащания

Половината от учителите не получават договорените между социалните партньори и Министерството на науката и образованието (МОН) допълнителни плащания и отпуски по колективното трудово договаряне.

Това съобщи синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, който направи национално проучване сред близо 5 хил. учители по повод изпълнението на националния и общинските колективни трудови договори по времето на дистанционното обучение в образователните институции. Повод за проучването са многобройни сигнали от страната за неизплащане на допълнителни плащания и изчерпване на платения отпуск на учителите. 49.4% от учителите в страната отговарят, че не са им изплатени допълнителни плащания, а останалите 50.6% са получили договореното в колективните трудови договори.

Много директори и началници на регионални управления не са създали организация да се изпълни разпореждането на МОН за плащанията към работещите в системата на средното образование, посочват от синдиката. Анкетата е установила още, че на 56.4% от учителите в училищата не са изплатени лекторски часове, на 8.5% са частично изплатени и само на 30.9% са напълно изплатени.

Традиционното плащане за 24 май е също под въпрос за някои учители. Едва 31.5% от учителите са получили това плащане в пълен размер, на 23.4% е изплатено в намален размер и на 45.1% не е изплатено.

Синдикат „Образование“ е поискал информация от МОН за плащанията към работещите в системата и ще бъде безкомпромисен към директори и началници на РУО, които пренебрегват заповедите на министъра на образованието и колективното трудово договаряне, казват от профсъюза.

Според изследването общо в училищата 8.8% от работещите са с изчерпан вече платен годишен отпуск. Тревога буди и информацията за платения отпуск на учителите в детски градини. 35.7% от тях алармират, че са с изчерпан годишен отпуск, а останалите 64.3% все още имат някакъв резерв. При непедагогическия персонал в детските градини 22.7% от служителите са с изчерпан платен отпуск.

Синдикатът е препоръчал на регионалните си структури да започнат преговори за подписване на анекси към общински договори с 20 дни допълнителен платен отпуск за работещите в предучилищното образование педагогически специалисти. Тази хипотеза ще бъде разгледана и при подписването на новия отраслов колективен трудов договор, уверяват от синдиката.

Източник: dnevnik