Институции

Полицията проверява СУ заради бонуси за администрацията

Полицията е започнала проверка в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за допълнителните възнаграждения, отпускани на администрацията в Ректората през последните седем години. Това потвърдиха от висшето училище в отговор на запитване на „Сега“. Във вуза предстои и втора проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, отново за „законосъобразност и документална обоснованост“ на бонусите, давани на централната администрация между 2011 и 2016 г.

И двете проверки са по сигнал на студентите Симеон Георгиев и Стефан Радев, които са и членове на Академичния съвет на СУ. Те са сигнализирали разследващите в началото на май т.г., тъй като три месеца не са получили обещаната от ректора проф. Анастас Герджиков подробна справка за допълнителните възнаграждения на служителите в университета. Съмненията им са за възможни нарушения на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при плащането на тези бонуси и са породени както от растящите всяка година допълнителни плащания за администрацията, така и от отношението на ръководството.

Всичко започнало през януари т.г., когато студентите поискали справка от ректора на СУ по закона за достъп до обществената информация. След получаването й на 2 февруари те се натъкнали на „твърде смущаващи“ неща. Размерът на допълнителните възнаграждения на администрацията между 2010 и 2016 г. например бил 6.4 млн.лв., докато само за 2016 г. на служителите са раздадени 2 млн.лв. „Само за 2016 г. главният секретар е получил 12 хил.лв. бонуси, а главният финансист – 35 хил. лв. От справката не ставаше ясно кой какво е получил и за какво точно“, разказва Симеон Георгиев. Затова заедно с колегата си внасят доклад в Академичния съвет, който на свое заседание от 22 февруари т.г. задължава проф. Герджиков да предостави нова, по-детайлна справка за работата, за която сумите са били дължими, по чие предложение и с чие одобрение са били платени.

До началото на май т.г. обаче въпросният документ така и не е готов. Мотивите са разнообразни – нужно е повече време за изготвянето му, не е ясно на кого точно да се предостави и др. В крайна сметка, след като младежите сигнализират полицията и АДФИ, на 1 юни получават справката по мейл, но с негласната забрана да се дава на медиите. „И тази справка е твърде объркваща и човек не може нищо да разбере“, коментира Георгиев. Освен това тя е само за 2016 г.

От СУ коментираха, че студентите са се обърнали към полицията заради забавянето на справката, каквато обаче вече им е предоставена. „Всички допълнителни възнаграждения в СУ са извършвани съобразно Кодекса на труда и наредбата за работните заплати. Те са на най-различни основания – за прослужено време, за ръководни длъжности, за професионална квалификация и др.“, посочиха оттам в своя защита.

Източник: segabg.com