Учители

Полицейски проверки за всички учители?

Учители, които са с чисто съдебно досие, защото са реабилитирани, ще бъдат уволнявани след проверка от полицията, а кандидати с регистрации няма да бъдат назначавани, информира „Монитор“.

Това е една от по-неизвестните новости в проекта за закон за предучилищното и училищно образование. Ако текстовете в тази част бъдат приети, ще следват проверки на всички преподаватели.

Досега се „минаваше“ само със свидетелство за съдимост, припомня изданието. За да се избегнат случаите на изчистено след реабилитация досие, в закона се въвежда и допълнителна полицейска проверка.

Реабилитацията важи за хора, които са били осъждани условно и не са извършвали други престъпления в изпитателния срок. Процедурата важи и за осъждани на лишаване от свобода до три години, ако не са извършили други престъпления.