Мнения

Покана: Програма “Еразъм+“

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

– Ключово действие 1 (КД 1) — Мобилност с учебна цел на физически лица
– Ключово действие 2 (КД 2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
– Ключово действие 3 (КД 3) — Подкрепа за реформиране на политиката
– Действия „Жан Моне“
– Спорт

Всички публични или частни органи, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програмата „Еразъм+“.

Освен това групи от млади хора, които осъществяват работа с младежта, но не непременно в контекста на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за мобилност с учебна цел за млади хора и за лица, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Крайният срок е различен за всяко ключово действие

Още информация