Училища

Покана към училища за партньори по проект “Семействата се учат“

От ноември 2015 г. Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество започва своята работа като партньор по проект „Семействата се учат“, 2015-1-UK01-KA201-013815, с водеща организация Selby Trust (Великобритания). Проектът включва организации от 5 страни – България, Великобритания, Италия, Полша и Румъния.

За целите на изпълнение на проекта в България Фондацията търси да включи като партньори заинтересовани училища.

Проектът „Семействата се учат“ има за цел да засили връзката между родителите и училището.

Участието на училищата не е обвързано с финансови ангажименти и гарантира на включените училища участие в дейностите по проекта и безвъзмездно ползване на всички резултати.

Ако смятате, че за вашето училище би било интересно и полезно да се присъедини към проект „Семействата се учат“ можете да се обърнете към Миглена Молхова, Фондация за развитие накултурния и бизнес потенциал на гражданското общество.

Още информация