Учители

Покана за MA.R.CH. Coaching Session по време на Софийския фестивал на науката

Уважаеми колеги-преподаватели и учители по природни науки, не пропускайте по време на тазгодишния Софийския фестивал на науката да научите повече за възможностите да реализирате пилотни дейности във вашите училища по проекта MA.R.CH.

Представянето на проекта и възможностите за финансово подпомагане на вашите идеи ще се случи на 12 май от 13 часа в Камерна зала на Театър София. Вход – свободен! Заповядайте!

Допълнителна информация:
Проект MARCH
12 май, 13:00-14:00, Камерна зала, За преподаватели по природоматематически дисциплини

До всички преподаватели по природоматематически дисциплини – това събитие е точно за вас! То ще ви запознае с пилотни практики, които можете да използвате в училище. MARCH (Make Science Real in Schools) е тригодишен проект, финансиран от Европейската комисия, насочен към обмен на добри практики при преподаването на природни науки. В него участват партньори от Великобритания, Гърция, Германия, Сърбия, Литва, България и Португалия. Собствените идеи за проверка са добре дошли!

В партньорство с Форум Демокрит (www.democrit.com)