Мнения

Покана за участие в избора на представители на неправителствения сектор в обществен съвет

В изпълнение на Заповед № РД 09-513/ 24.04.2013 г. за създаване на Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието, младежта и науката желаещите неправителствени организации могат да подават документи съгласно т. 15 от Правилата за устройството и дейността на Обществен съвет към министъра на образованието, младежта и науката.

Това трябва да стане в срок до 14 май 2013 г. (вторник) на следния адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” 2А, Министерство на образованието, младежта и науката. Заповедта и правилата могат да се намерят ТУК .

Лица за контакт:

Стела Мицова, началник на отдел в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“, тел. 02 92 17 583, ел. поща: s.mitsova@mon.bg
Румяна Томова, главен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“, тел. 02 92 17 660, ел. поща: r.tomova@mon.bg