Мнения

Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 Програма “Еразъм+“

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
– Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
– Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
– Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
– Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
– Алианси на познанията
– Секторни алианси на уменията
– Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
– Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
– Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
– Дейности „Жан Моне“
– Катедри „Жан Моне“
– Модули „Жан Моне“
– Центрове за високи постижения „Жан Моне“
– Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
– Мрежи „Жан Моне“
– Проекти „Жан Моне“

Спорт
– Партньорства за сътрудничество
– Малки партньорства за сътрудничество
– Европейски спортни събития с нестопанска цел

Могат да кандидатстват всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Краен срок: различни за различните дейности от 21 януари до 4 октомври 2016 г.

Още информация