Покана за предложения за име на проект за дуално обучение

Покана за предложения за име на проект за дуално обучение

Предстои стартирането на проект “Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, който ще се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и ще се реализира от МОН, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката в периода 2015-2019 г. г.

Чрез въвеждане принципите на швейцарското дуално обучение проектът има за цел да предложи модернизиране на българското професионално образование така, че то да е съобразено с нуждите и изискванията на бизнеса. Това е визия, в която професионалните училища създават компетентна, знаеща и висококвалифицирана работна сила, готова да отговори на изискванията на пазара на труда. В тази визия бизнесът участва като отговорен партньор на образователните институции, мотивиран да инвестира в бъдещето на работещите и да си взаимодейства с държавните органи и местните власти. Системата на дуалното образование и обучение е считана за един от важните и основни инструменти за постигане на тази визия. Главната цел на проекта е да създаде модел, както и да изгради необходимия капацитет за въвеждането на дуалното образование в България.

Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система” предвижда от учебната 2015/2016 година в България да започне обучение по дуалната система (по швейцарски модел) по две професии в три училища, като за всяка следваща учебна година към тях се прибавят още две нови професии и три други професионални гимназии.

Във връзка с предстоящото стартиране на дейностите по проекта Звеното за управление на проекта  набира предложения за име на проекта.

Задача: Изготвяне на кратко, атрактивно, лесно запомнящо се име на проекта на български и английски език, което да послужи за добрата комуникация на проекта с всички участници в него.

Критерии за оценка: Името следва да е разбираемо, ясно, отговарящо на дейностите по проекта, гарантиращо уникалност и разпознаваемост.

Жури:  Представители на Звеното за управление на проекта, Министерството на образованието и науката и на  Швейцарския офис  за сътрудничество.

Награда: 100 лв.;
Срок: 15 април 2015;

Адрес за изпращане на предложенията: p.evtimova@mon.bg

Коментари във Facebook