Учители

Покана за предаване на проекти по програмата “Обучение по английски език“

Програмата по обучение на английски език е свързана с приемане на учители/инструктори по английски език от САЩ, които биват приемани в български академични институции, включително университети, с цел преподаване на езика и водене на специализирани курсове, свързани с неговото цялостно усвояване.

Учителите/инструкторите, които участват, са основно преподаватели с малко или никакъв опит, що се отнася до обучаването на учители и разработването на учебни програми. Специализираните курсове и основни отговорности на приетите инструктори могат да включват: обучение по писмени и презентационни умения, обучение на учители по английски език, дебатиране, преподаване на английски за специфични цели и други.

Посолството на Съединените aмерикански щати желае да ви покани да участвате в програмата като подадете апликация – предложение за проект по преподаване на английски език, преподаване на английски за специфични цели, разработване на учебни програми и други.

Краен срок: 2 декември 2011 г.

За контакти и въпроси:
Крум Каишев, асистент по културните въпроси
Отдел по обществените въпроси
Посолство на САЩ в България

Ул. „Козяк“ 16
1408 София
Тел.: (+359 2) 937 5186
Мобилен: (+359) 878 585 665
Ел. поща: KaishevKV@state.gov