Учители

Покана за Младежки форум на ЮНЕСКО за световно наследство в Югоизточна Европа

За  участие в Младежкия форум на ЮНЕСКО за световно наследство в Югоизточна Европа са поканени за участие по 1 учител и 1 ученик от две училища от страните от региона на Югоизточна Европа, чиито разходи за пътуване, настаняване и храна ще бъдат изцяло покрити по проекта на Република Сърбия за организирането на Форума, по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО 2012-2013 г.

Условията, на които трябва да отговарят учениците са следните:

Добър комуникативен английски език; желание и мотивация да научат повече за световното наследство, неговото опазване и защита; желание и намерение да разработят и реализират проект/и с други училища от региона на Югоизточна Европа; ангажимент да включат и други ученици в дейностите по проекта и да го популяризират в рамките на местната общност.

Условията, на които трябва да отговарят учителите са следните:

  • Да провеждат образователни дейности на посочената тематика с/за ученици;
  • Да имат интерес да работят и след завръщането си от Форума по Програмата на ЮНЕСКО за образование за световното наследство;
  • Да могат да комуникират свободно на чужди езици (английският език е   задължителен);
  • Да имат опит с разработване и реализиране на проекти;
  • Да имат желание да създават и провеждат международни проекти в училища от региона на Югоизточна Европа.

В хода на подготовката на участието си, от учениците от отделните страни ще се очаква да инициират проекти/дейности, свързани със световното наследство и съответно да подадат до организаторите кратко описание на резултатите от техни предишни инициативи, както и да ги представят по време на Форума.

Срокът за изпращане на кандидатурите от отделните страни е 28 февруари 2013 г.

word файл Формуляр за регистрация и насоки на ЮНЕСКО за предварително изготвяне на проектно предложение за инициатива, свързана със световното наследство
acrobat файл Програма на Форума