Училища

Покана за кандидатстване по програма “Коменски“ – Училищни партньорства

Училищните партньорства по секторна програма „Коменски“ дават възможност на ученици и учители от различни страни участнички в Програмата „Учене през целия живот“ да работят съвместно по теми, които представляват общ интерес за тях.

Обменяйки опит, практики и методи, те обогатяват своите представи за разнообразния европейски културен, социален и икономически контекст, както и своите познания в област, която представлява интерес за тях.

В Училищни партньорства по секторна програма „Коменски“ могат да вземат участие всички държавни, общински и частни училища и детски градини, които работят по утвърдения учебен план на МОМН, както и Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

Покана за кандидатстване и повече информация – тук

Формуляри за кандидатстване – тук

Краен срок за кандидатстване – 21.02.2013г.