Училища

Показват на учениците как да се ориентират

В началото на месеца областният координатор на Министерството на физическото възпитание и спорта за областите Ямбол, Стара Загора и Сливен Николай Даков връчи договорите на клубовете одобрени за работа по програмата „Спорт за децата в свободното време“.

Сред одобрените за тази година е и клубът по ориентиране „Диана“ в Ямбол. Ръководителите му се насочват категорично към училищата. В  „Л.Каравелов“,  „Хр.Смирненски“ и „Проф.Нойков“ вече работят групи.

Участниците ще се запознаят със спортното  ориентиране, а най-добрите ще попълнят клубния отбор.

КСО „Диана“ е само един от клубовете в страната, които все по осезаемо се насочват към училищата. Идеята за влизането на ориентирането сред училищните спортове не е от вчера. По нея се работи от няколко години, като на доста места се постигат и сериозни успехи.

Ориентирането е спорт, в който от състезателя се изисква да се ориентира в непозната местност да се предвижва с помощта на карта и компас. Целта е да се открият и посетят в определен ред контролните точки, отбелязани по маршрута на картата.