Институции Учители

Познавате ли вдъхновяващи учители? Кажете на МОН кои са те

Предложенията може да направят организации, свързани с училищата.

Няма ограничение в бройката

Конкурс за вдъхновяващи учители организира за първи път министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Наградата ще е за иновативни и креативни педагози, повишили успеха, променили светогледа и дори съдбата на своите ученици чрез методите си на преподаване, пише 24 часа.

В конкурса може да участват отделни учители, директори или цели екипи. А отличените иновации ще бъдат публикувани в “Годишник на иноваторите в образованието”, за да могат да ги прилагат и други учители. Победителите ще сформират Национален клуб на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и форуми за обмяна на опит. Наградите ще бъдат връчени в началото на 2020 г. на Втория национален форум за иновации в българското образование.

Кой може да номинира?

Отговорът е организации – методически обединения в училищата (на българиците, на математиците), учителски клубове, училищни настоятелства, родителски организации, обществените съвети на училищата, комисиите за образование в общинските съвети, общинските администрации, кметовете, неправителствени организации. Да предложат свой избранник, имат право също представителите на социалните партньори, синдикатите, работодателските организации в образованието, фирмите, които работят пряко с професионалните гимназии, читалищата, спортните клубове.

До 1 ноември организациите предлагат на директорите на училищата, а до 8 ноември, те на Регионалното управление на образованието за областен кръг.

Как става предлагането е технологично? Не е достатъчно да позвънят на директора и да посочат името. Те трябва на сайтовете на РУО, на министерството и на училищата да намерят електронен формуляр. Той се попълва онлайн. “Това предполага, когато номинираш учител, да си разговарял с него и той самият да е съгласен с това. А не просто ти да си си наумил, а той да не иска или да има някакви съображения. Този разговор между предлагащия номинацията и номинирания се извършва непременно, защото няма откъде да знаеш кой го е вдъхновил и да го напишеш във формуляра”, обясни Наталия Михалевска от МОН.

Формулярът е кратък и лесен, не се изискват никакви особени доказателства. Особените доказателства за това какво точно прави и как, ги иска този, който оценява. Може директорът или педагогическият съвет да изиска нещо допълнително – награди, постижения, анкети или интервю.

Когато предложението влезе в училището, то непременно трябва да се обсъди на педагогически съвет. Директорът не може сам да реши дали да го изпрати към областен кръг, или да го задържи. Училищата нямат ограничения, а могат да изпращат към областен кръг колкото учители преценят. След това областите имат ограничения на базата на броя на учителите в областта. Това е написано в регламента.

Когато номинират директорите, пътят е различен. Същите тези организации номинират директорите направо в РУО за иновативна организация и управление на училището. Те не минават през педагогически съвети. Организациите пак до 8 ноември трябва да изпратят предложенията си за директори в РУО.

Още за регламента вижте тук –https://www.mon.bg/bg/news/3740

Източник: marica.bg