Мнения

Позитивното оценяване преди професионалната реализация

Позитивното оценяване е още по-важно за намиране на мястото на ученика при професионалната му реализация, смята заместник-министър Диян Стаматов. Темата за точките касае външните оценявания в 4 и 7 клас.

Промяната от оценки в точки цели да се стимулира още повече позитивното в подготовката на учениците, заяви Стаматов.

Новият закон променя изцяло структурата на образованието и определя един възможен момент за продължаване на образованието след 7 клас. Прави се промяна в оценяването след 7 клас и се дава още една възможност на ученика да намери своето място.

„За да получим един траен резултат учебниците ни трябва да бъдат доста по-достъпни за учениците“, каза Стаматов. След няколко дни се очаква да имаме нови учебници по история за 5 клас, който би трябвало да гарантира по-голяма достъпност на учениците, по-съвременни представяния на материала.

Има решение от 1 до 3 клас децата да не повтарят учебната година. Зам.-министърът обясни, че повтаряне няма в почти половината европейски страни. Подготвят се и летни обучения за изоставащите ученици.

Източник: БНТ