Ученици

Подписват Стратегията за намаляване на преждевременно напусналите образователната система

На 8 юли 2015 г., от 11:00 часа (след приключване на редовното заседание на МС), в Гранитната зала на Министерски съвет Министерството на образованието и науката, в качеството си на водеща институция, организира церемония за официалното подписване на Споразумение за реализация на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020).

Споразумението ще подпишат: министърът на образованието и науката, министърът на вътрешните работи, министърът на труда и социалната политика, министърът на младежта и спорта, министърът на земеделието и храните, министърът на културата, министърът на регионалното развитие и благоустройството, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България, както и президентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда “Подкрепа”.