Институции Ученици Училища

Подписваме договор с училището, за да помагаме на детето

Родителите и екипът на училището ще се споразумяват да бъдат съмишленици по опорни точки, които сами ще определят като приоритети.

Това позволява Стратегия за възпитателната работа. Изработена е с цел да се постигне участие на семействата в училищния живот и партньорство с педагозите в името на децата.

По силата на стратегията всяко школо ще може да подписва споразумение с родителите, в което двете страни се съгласяват по ключови моменти относно възпитанието, дисциплината, отношенията и духа в учебното заведение.

В Пловдив такова споразумение вече има в СУ „Черноризец Храбър”, а моделът се заимства и адаптира и от други. На родителските срещи в началото на учебната година го обсъдихме със семействата, разказа директорката Елена Кисьова. Родителите на всичките 1237 ученици сложили параф под документа. Целта е да се постигне повече отговорност и съпричастност, казва Кисьова.

В споразумението двете страни се съгласяват по 4 пункта – че училището е място, където се проявява взаимно уважение, където всяко дете се насърчава и подкрепя според неговите способности и силни страни, че ще се стимулира развитието на самостоятелни и отговорни личности и че всички имат право да участват в училищния живот.

За да се постигне това, училището се ангажира да осигури условия за физическо, духовно и социално развитие, да се грижи за сигурността и достойнството, да възпитава в дух на толерантност, да приобщава към българските традиции, да дава възможност за развитие в извънкласни форми, да защитава личните данни. Поема отговорността да информира родителите за постижения и затруднения, за неприемливо поведение на детето, както и да предлага услуги в общността.

Родителите пък са се подписали, че ще подкрепят правилата в училище, ще посещават родителските срещи, ще формират положително отношение към ученето и опазването на материалната база. Задължават се да предоставят вярна информация и документация, да оказват съдействие при неприемливо поведение на детето, да осигуряват редовно посещение на занятия.

При отказ на родителите да сътрудничат школото има право да сезира институции, както и да предлага наказания при нарушаване на правилника. Освен това предлага инициативи за включване на родителите. Семействата също могат да са активната страна в това, но и да откажат  мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата им. Ангажират се обаче да търсят помощ от училището за решаване на проблеми.

СУ „Черноризец Храбър“ има трайна политика за работа с родителите, но според ръководството подписването на споразумение черно на бяло ще е още по-ангажиращо. Има и хора, който са по-дистанцирани, не крие Кисьова. Ала е оптимист, че те също ще бъдат приобщени. На коледните тържества училището поканило не само родителите, а и още една генерация – бабите и дядовците.

Още е рано да се правят заключения доколко има ефект от споразумението. „Засега не са възниквали проблемни ситуации, в които да се налага да припомняме на родителите, че са се ангажирали писмено да сътрудничат. Но и не гледаме на този документ като на инструмент за натиск, а като акт на добра воля за партньорство”, подчерта зам.-директорката Станимира Димитриева.

Споразумения с родителите се подписват и в някои иновативни училища, например СУ „Св. св. Кирил и Методий“, което първо въведе Монтесори в 1. клас. Освен че дават съгласието си децата им да бъдат обучавани по тази методика, родителите се съгласяват и с принципите на възпитание на Мария Монтесори, които създават атмосфера на свобода при определени граници и правила, спокойствие, разбирателство и толерантност.

Таня Михайлова, зам.-министър на образованието: Документът не е натоварващ, а основа за нови отношения

Стратегията за възпитателната работа се създава в контекста на една от важните политики – съвместната работа  на учениците с родителите в полза на учениците, не самоцелно. В никакъв случай това не трябва да се приема като задължение да се разработват купища нови документи. Първоначално наистина бе замислена по-административно. Но в резултат на много срещи с учители и директори има окончателен облекчен вариант.

Стратегията не е панацея или рецепта за успешна практика. По-скоро казва, че всяко училище в зависимост от спецификата, проблемите и предизвикателствата, пред които е изправено, е нормално да намери своя начин на работа.

Възпитателната функция в системата е втората след образователната, а третата е развиващата или  социализиращата. След развиването на определени умения можем да бъдем сигурни за социалната интеграция на всеки, без значение ученикът в каква роля ще бъде. Важно е той да има умения, които ще му помогнат да се социализира. Затова е важно децата освен знания да получат умения и да развият отношение към заобикалящия свят. За целта се започва работа още в първи клас. Стратегията е възможност това да стане заедно с родителя.

Един учител възпитава не с точки, а с всяко свое действие, с начина на преподаване, с изискванията си. Затова стратегията е основа, на която могат да стъпят отношенията и взаимната подкрепа на учителите и семейството, които да работят по-добре съвместно. Това е по-добро решение от оценките на поведението, които оставихме в миналото. Системата на образованието не цели да оценява и да санкционира. Какво значи оценка на поведението? Има една оценка на живота, която не можеш с нито един документ да я смениш. Когато знаеш, че си дал всичко от себе си като родител и си се постарал като ученик, тя идва от само себе си. И аз мечтая за времето, в което всички ще са мотивирани да отидат в училище, защото знаят, че това е залогът за техния успех.

Важно е учениците да бъдат в клас ​- първа стъпка. Второ – какво правим в час? Не можем просто да престояваме по 40 минути. Часът трябва да е пълноценен и да се съобразим с индивидуалността. Училището да е място, където всеки да може да намери своето нещо в живота. Да има добрата база, за да надгражда после. Защото в следващите години може да се наложи да сменяме много занимания и професии и ще трябват тези качества и умения за гъвкавост, адаптивност, комуникативност. Да мислиш и да решаваш проблеми и ситуации.

Училището винаги се е стремяло към това, но за да се случи, учениците трябва да са в час, учителите ​- новатори, а родителите – съмишленици.

Ще се увлекат и дистанцираните

Училището никого не е спирало възпитателната работа, но чрез споразумения с родителите това ще бъде систематизирано и регламентирано, смята директорката на СУ „Св. Константин-Кирил Философ” Елена Костадинова. Тя е участвала в работни групи при създаването на Стратегията за възпитателната работа.

На срещите е обсъждано как родителите не просто да дават принципно съгласие за училищни политики, а реално да се включват в школския живот. В СУ „Константин-Кирил Философ” това става в извънкласните форми. Майки и бащи тъкмят костюми и декори за представленията на трите театрални студиа. А в последния спектакъл даже получили роли. Работата с групите по религия пък показала, че семействата учат повече от децата, отколкото обратното. Учителка пробва и свой иновативен подход за съвместни задачи за учене за ученици и родители.

Запитана дали такива политики не активират допълнително родителите, които по принцип са готови да сътрудничат, а незаинтересованите пак остават настрана, Костадинова изрази оптимизъм. „Самите деца активират родителите. Когато по-активните семейства се включват, учениците настояват и техните да взимат участие ​- споделя тя. – Това е пътят. Загубили сме възрожденския дух, трудно се връща, но не е невъзможно.” Според директорката най-важното е не толкова кой какво ще направи в рамките на дадена школска инициатива, а че по този начин се създава общност. Убедила се и на коледните тържества, в които за първи път със свой концерт се включили и учители. Когато видиш другия в различна светлина, това прави отношенията по-неформални и многопластови, казва директорката.

Източник: marica.bg