Мнения

Подписахме меморандум за разбирателство и участие в три пан-европейски научни инфраструктури

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов подписа Меморандуми за разбирателство за участието на България в три пан-европейски научни инфраструктури, предава пресцентърът на МОМН.

Започват преговори за учредяването на европейски инфраструктурни консорциуми в три научни направления: езикови ресурси; морски науки и мониторинг на моретата и океаните; биобанкиране. Те са част от Националната пътна карта за научна инфраструктура и са част от мерките на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 за интегриране на България в Европейското изследователско пространство.

България ще бъде част от следните международни консорциуми:

EURO-ARGO – ГЛОБАЛЕН МОНИТОРИНГ НА МОРЕТАТА И ОКЕАНИТЕ, като България има потенциал да бъде определена за регионален координатор за Черно море. С участието ни в EURO-ARGO ще ce подобрят техническите инсталации за наблюдение на Черно море, на климатичните промени и ще има по-добра прецизност и точност за прогнозиране на времето. Ще се осигури достъп по модерна апаратура и информация за държавите от региона и ще се предоставят услуги в полза: на обществото – климатични промени, на държавата – сигурност на морския транспорт, на бизнеса – аквакултури и рибарство и други.

BBMRI – БИОБАНКИРАНЕТО И БИОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ РЕСУРСИ, като българските учени ще участват при разработването на нови диагностични методи и на лекарствени средства, в т.ч. възможност за бърз трансфер към клинични изпитания и развитие на методи за индивидуална диагностика и последващо лечение.

CLARIN – Е-ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЕЗИКОВИ РЕСУРСИ, С УНИКАЛНИ БАЗИ ДАННИ И БАЗИ ЗНАНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ТЕХНОЛОГИЧНИ СОФТУЕРНИ МОДУЛИ И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. КЛАРИН ще съхрани българското езиково културно наследство и ще предостави широк достъп до езикови ресурси и технологии на всички потенциални потребители от индустрията и изследователските среди до сферата на образованието.