Учители

Подписаха новия Колективен трудов договор

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, работодателските организации и синдикатите от системата на образованието подписаха вчера Колективен трудов договор.

Според  Договора от 1 септември 2014 г. се променят минималните основни заплати на учителите, педагогическите специалисти, на директорите и помощник-директорите.

Младши учител, учител, педагогически съветник, ресурсен учител и възпитател ще получават стартова заплата не по-ниска от 530 лв., старши учител и старши възпитател – 555 лв.,  главен учител и главен възпитател – 590 лв., помощник-директор – 630 лв., а директор на училища, детски градини и обслужващи звена – 680 лв.

Увеличението на стартовите учителски заплати  от 3 до 6 % ще се приложи след влизане в сила на съответните актове на Министерския съвет.