Институции

Подготвят нов начин за финансиране на средното образование

От просветното министерство готвят нов начин за финансиране на средното образование. Надеждите са, че той ще реши наболели проблеми, като „мъртви души“ и ниска мотивация сред персонала. Новият екип на Министерството на образованието и науката лансира тази идея, но все още се въздържа да оповестяват подробности. Целта е финансирането на училищата да се обвърже с постигнатите резултати.

Миналата година учителите от Професионалната гимназия по железопътен транспорт в Горна Оряховица посрещнали празника с бонус от 30 лева. Тази година заради ограничения бюджет такъв няма да има. 

През последните две години в гимназията „Н. Й. Вапцаров“ учат 120 гимназисти, разпределени по 18-20 в паралелка. Но 18 в паралелка не стигат, според директора инж. Иван Чолаков, защото независимо дали в сградата има 100 или 200 ученика, разходите за електроенергия и отопление са едни и същи, което неминуемо оказва влияние.

Големите училища се изправят пред различни проблеми. Учителите са подложени на стрес, заради огромния брой ученици, но субсидията на ученик е по-ниска в сравнение с малките и отдалечени общини. „Според мен трябва да се намери онзи механизъм, който да отразява резултатите на учениците в начален етап, в прогимназиален етап и в гимназиален етап. Плюс добавката, че една константна величина трябва да следва ученика”, каза Диян Стаматов, директор на 119 СУ.

От министерството обмислят да обвържат финансирането на училищата с резултатите на учениците още от 1 януари.

„Твърдо мисля, че качеството на образователния процес трябва да е обвързано със заплащането. Това от една страна е стимулиращо за самите учители, а от друга страна дава възможност да измериш и качеството на своя труд”, коментира Калоян Дамянов от Нaциoнaлнaтa acoциaция нa pecypcнитe yчитeли.

От министерството все още не уточняват дали учителските заплати ще зависят от постиженията на учениците. От там уверяват, че няма да има училища с намален бюджет в следствие на промяната. Ще има постоянен компонент за разходите, който няма да зависи от броя на учениците и допълнителни.

Подвижните компоненти ще се определят от региона и концентрацията на деца от рисковите групи, както и от напредъка на учениците.

Източник: btvnovinite.bg