Учители

Подготвят национална програма за набиране на млади учители

Идеята за Национална програма за набиране на млади учители в системата на българското образование ще бъде внесена в МОМН до края на септември, обяви председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Самуил Шейнин, цитиран от БТА.

Те ще бъде разгледана на отраслов съвет от всички социални партньори.

За реализацията й Съюзът на работодателите настоява да бъдат заделени 5 млн. лв. от държавния бюджет за 2013 г. Ако всичко върви по предварителни планове, тя може да започне още от следващата учебна година пилотно в десетина училища.

Организацията смята, че подобна програма е необходима, тъй като броят на учителите под 25 години у нас е нищожен и се равнява на около 0.1% от всички учители в системата. Те наброяват 280 в общообразователните училища, 161 са в детските градини и 69 в професионалните гимназии. Само 3,27 на сто от учителите у нас са до 29-годишна възраст.

„Присъствието на млади педагози е важно за възпитанието на децата“, категоричен е Шейнин. Според него една от причините за деформации в поведението и възпитанието на децата е липсата на млади преподаватели в училищата.

9 688 от учителите в общообразователните училища или 35% са на над 55 години. Над тази възраст са 5 673 преподаватели в детските градини и 3 653 в професионалните гимназии.

„Ако не вземем бързи мерки, когато тези хора се пенсионират, в образователната ни система ще настъпи срив“, прогнозира Шейнин.

Националната програма предвижда във всяко училище определен процент от общия числен състав да бъде обявен за назначаване на младши учители без трудов стаж. Ако бъде одобрена, мярката ще бъде заложена в стратегията на всяко учебно заведение и ще се актуализира ежегодно. Планира се да бъдат подписани споразумения с университетите, като висшите училища се задължават ежегодно да предоставят информация на средните учебни заведения за броя на завършващите студенти по съответни направления и региони.

Младите хора ще провеждат платени практики в местни училища. На педагозите, които ще обгрижват  студентите и ще ги въвеждат в учителската професия, също ще бъде заплащано. Допълнително финансиране се предвижда и за университетските преподаватели, които отговарят за студентите и осигуряват съдействие по време на стажовете им.

Ниско заплащане и страх от работата с деца са основните причини младите учители да са рядкост в родните училища. Възнаграждението на младия учител да бъде обвързано с резултата от работата му и половината от заплатата му да се осигурява от държавата, предвижда подготвяната национална програма.

Съюзът на работодателите настоява младите учители да бъдат стимулирани да повишават квалификацията си, като задължително получават полагащите им се учебни отпуски.