Мнения

Подготвят етичен кодекс между училищата и родителите

Да се подписва етичен кодекс между всяко училище и родителите, чиито деца се обучават и възпитават в него е една от промените, които предвижда да въведе просветното ведомство като част от новата система за развитие на средното образование, пише „Труд“.

Кодексът ще е част от новия проектозакон за училищното образование, който е на финалната си права и при приемането и обнародването си ще се превърне в тема номер едно в сферата за месеци наред.

В кодекса ще се описват правилата, правата и задълженията в училищния живот на учениците, учителите и родителите. Документът ще се изготвя от педагогическия съвет и училищното настоятелство. В него ще има и глава за санкциите при неспазването му, но те няма да са по-различни от тези, които ще предвижда законът.

Етичните правила търсят по-скоро морал отколкото чистото право. Те могат да се отнасят до вътрешния ред, начина на поведение в учебната сграда, ангажиментите на педагозите и на родителите към материалната база или към извънкласната работа на децата.

Родителските асоциации прегръщат с готовност идеята. Те смятат, че когато се участва в изготвянето и процеса на създаване на подобни правила, готовността да се спазват те е далеч по-голяма.

От асоциация „Родители“ предлагат кодексът да урежда правила, свързани с добрия тон на общуване в клас. Както и ако в училище възникне проблем, всички страни веднага да се уведомят, а да не се чака задълбочаването му.

Проблем към момента е ситуацията, в която някой родител не пожелае да подпише документа. От МОМН все още не могат да вземат окончателно решение за действие при възникване на подобен казус.