Мнения

Повишава се значението на образованието за размера на заплащането

Националният статистически институт публикува “Структура на заплатите 2014” – мащабно изследване на наетите лица, което се провежда веднъж на всеки четири години. Резултатите от него показват ясно повишаващо се значение на образованието за размера на получавано заплащане.

Средното нетно заплащане в икономиката се увеличава от 3,03 лв. на час през 2010 г. до 3,45 лв. на час през 2014 г., посочва в анализ Явор Алексиев от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Около 70% от наетите получават заплата, която е по-ниска от средната за страната, като 50% от наетите получават 24% от общата сума на заплатите в икономиката. На другия край на разпределението, 10-те процента най-високоплатени лица получават около 30% от заплатите.

Според резултатите от наблюдението на структура на заплатите за 2014 г. индексът на Джини (по изчисления на НСИ) е 39, което дава основаниеБългария да се определи като страна с умерена неравномерност на разпределението на заплатите. В другото последно изчерпателно изследване, което обаче визира всички доходи, а не само тези от работна заплата (EU-SILC), този коефициент е сходен, 37.

Това изследване е поредното, в което високото образование се очертава като основната предпоставка за получаването на високо заплащане. Нещо повече – цената на ниското образование става все по-висока.

През 2014 г. лицата с начално или по-ниско образование получават едва 58% от средната заплата за страната при 65% през 2010 г.

Сходна е тенденцията и при лицата с основно образование, които получават  64% от средната заплата за страната през 2014 г. спрямо 68% през 2010 г. Тенденция на спад на заплатите в относителен план е налице още при среднистите и при професионалните бакалаври.

Източник: bgonair.bg