Ученици

Повишава се делът на възрастните, които си доучват

Правителството отчита нарастване на възрастните, които са се записали да си доучат в прогимназия с 12% спрямо 2014 г. Повечето от тях били записани в програми за придобиване на професионална квалификация.

През 2015 г. за четвърта поредна година се е увеличавал и делът на хората между 30 и 34 г., които имат висше образование, отчете още правителството.

През миналата година той е бил 32,1%, което поставя България на 20-о място от 28 страни в ЕС.

Източник: novini.bg