Учители

Повишават изискванията за кандидатите за учители

Повече практика, повече часове по психология и дидактика, както и курс по приобщаващо образование – това са част от новите, по-високи изисквания към бъдещите учители и университетите, предлагащи педагогически специалности. Те са описани в проектонаредба на просветното министерство за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Занапред висшите училища трябва да имат програмна акредитация по професионалното направление „Педагогически науки“ или по друго направление, съответстващо на учебен предмет от училищната подготовка. Лекционните курсове за задължителните дисциплини трябва да се провеждат от хабилитирани за съответната област преподаватели, като не по-малко от половината от тях, а не 3/4 – както е в момента, трябва да бъдат на основен трудов договор в съответния ВУЗ, пише в. „Сега“. 

Източник: actualno.com