Ученици Училища

Повече точки за сираци за приема в първи клас

Сираци и полусираци ще получават повече точки при допълнителните критерии за приема в първи клас.

Това става ясно от публикуваните за обществено обсъждане промени в Наредба за Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Миналата година дете с двама починали родители получаваше 5 точки, а полусираците – 3. В предстоящия прием те ще носят еднаква тежест – 6 точки. Допълнителните критерии се вземат под внимание само когато децата от една група по водещия критерий уседналост са повече от обявените в план-приема места. В първа група попадат тези, на които настоящият или постоянен адрес не е сменян в последните 3 години и той попада в прилежащия на училището район. Във втората са тези, които са с местили преди между 1 и 3 години, а в трета, които са с нов дом по-малко от година. Последната четвърта група е за децата, които кандидатстват с адрес, който е извън прилежащия район на училището.

Друга промяна в наредбата е свързана с бонуса, който носят братчета и сестриче в желаното от родителите школо. С промените в Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование каки или батковци до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, класират автоматично бъдещия първокласник в първа група без значение от постоянния/настоящия им адрес. В допълнителните критерии е заложено други деца в същото училище, които са над 12 години, пък да носят 11 точки, а не както досега 22.

Останалите точки в допълнителните критерии остават същите. Децата с трайни увреждания над 50% получават 6 точки. Хлапета, които са изкарали подготвителна група в училището, в което кандидатстват, имат 4 точки допълнително. По пет точки получават малчуганите от многодетни семейства, както и тези, които са с постоянен или настоящ адрес, който граничен на прилежащия район на школото. Три точки са предвидени и за деца, които са настанени за отглеждане в приемно семейство или на роднини и близки, както и хлапе с един неизвестен родител или осиновено. Запазена е и възможността за жребий със случайни номера, когато броят на кандидатстващите деца, които отговарят на еднакви условия е по-голям.

Източник: monitor.bg