Мнения

Повече спорт в училище от тази година

„Генерални промени и тази година няма да има. Ние ги очакваме години наред с приемане на нов закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, но това така и не се случи“, коментира пред „Монитор“ зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

„За сметка на това има други, не толкова големи промени, които обаче все пак влияят на цялостната организация на учебния процес“, допълва тя.

„От тази година влиза в сила промяна, свързана с провеждането на т.нар. трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт в училище. В момента учениците имат между 2 и 3 задължителни учебни часа по този учебен предмет и един допълнителен. Този час можеше да се води и от учители по други учебни предмети, с който те допълваха своята задължителна преподавателска норма. От тази година обаче този час задължително трябва да се води от учител по физическо възпитание и/или треньор по съответния вид спорт, като в класовете от началния етап на основното образование може да се води и от начален учител.

„Надявам се това да означава, че учениците ще спортиват повече. Организирането на допълнителния час по физическо възпитание и спорт вече е дългогодишна практика. С промяната в изискването за неговото водене вярвам, че провеждането на спортни дейности и на открито ще бъде по-ефективно. Затова и ползите от тази промяна са основно за учениците“.

„При добра спортна база и професионална организация този допълнителен час може да повлияе благоприятно за преодоляване на тенденцията за обездвижването на българските деца, за провокиране на тяхната физическа активност и интерес към спорта“, допълва още Кастрева.