Училища

Повече психолози и педагогически съветници в училищата

Ще увеличим броя на психолозите и педагогическите съветници в училищата. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев пред „Фокус“. Той припомни, че в бюджета за тази година са били планирани допълнителни средства в размер на 7 милиона лева за увеличаване на броя на психолозите и педагогическите съветници.

Било е въведено и задължително изискване за назначаване на поне един психолог или педагогически съветник при над 350 ученика. „Ще увеличаваме тези средства през следващите години и ще намаляваме границата. Предвидили сме и други видове подкрепа. За кариерните консултанти, които бяха финансирани предходни години със средства от Европейския съюз, тази година беше предвидено бюджетно финансиране. Това също е един вид подкрепа“, посочи министър Вълчев.

Той припомни, че един от приоритетите на Министерството е приобщаващото образование. Предвижда се да бъдат утвърдени нови учебни дисциплини – по майчин език, религия и други. Сред другите водещи приоритети министър Вълчев посочи дигитализацията в образованието. Децата ще бъдат насочени към ползването на електронни устройства с образователна цел. Ще бъдат инвестирани средства в изграждането на WI-FI мрежи в училищата, в ползването на електронен дневник и в обучения по дигитални умения на педагогическите специалисти. Ще бъде създаден отворен образователен облак – свободни за достъп електронни ресурси в училищата.

„Много са нещата, които трябва да направим. Много са дейностите, в които трябва да инвестираме допълнителни усилия“, посочи министър Красимир Вълчев.

Източник: monitor.bg