Училища

Повече пари за училища – отличници

В новия просветен закон, който се очаква да бъде приет в близките седмици са заложени възможности за допълнителни бонуси за училищата, ако учениците им отбележат напредък на матури и външни оценявания, обясни зам.-министърът на образованието Милена Дамянова, цитирана от „Стандарт“.

Особеност на тази иновация е, че не е задължително успехът да е висок, а е достатъчно да бъде по-добър в сравнение с предишната година. Това автоматично вкарва школото в списъка на тези, които могат да получат допълнителни финансови средства. Те от своя страна няма да имат целево предназначение, а ще се използват по усмотрение на училищното ръководство.

Целта е училища с по-ниски резултати да мотивират учениците си да учат повече.

Ще се гледат обаче и други фактори, се казва в информацията на всекидневника. Това са резултатите от цялостното инспектиране на училището, взети ли са мерки за намаляване на отсъствията.

Училищата, които бележат спад на оценките ще получават средства целево – за отстраняване на конкретни проблеми, водещи до резултатите.

Всичко това ще бъде част от нова система за атестация, при която школата ще получават звезди подобно на хотелите.

Самата Милена Дамянова не се ангажира с категорично мнение за скалата, по която училищата ще бъдат оценявани, но по всяка вероятност тя ще е петстепенна.

Очаква се законът да влезе в сила от учебната 2013 – 14 година, след което ще бъде създаден националният инспекторат по чуждестранен модел.