Институции

Повече от 50 наши сънародници от Босилеград искат да учат висше в България

51 наши сънародници от Босилеград се явиха на кандидат-студентски изпит в местната гимназия.

Изпитът се състоеше от решаване на тест с 40 въпроса по Български език и литература и История на България.

„Над 50 кандидат-студенти от Босилеград и българи от вътрешността на Сърбия се явиха на изпита в сряда. Други 12 души кандидатстваха по магистърски и докторски програми. За разлика от миналата, тази година изпитите протекоха спокойно, без никакви провокации, което се дължи на новото ръководство на Гимназията. След проведените изпити комисията, в която имаше представители от МОН, Държавната агенция на българите в чужбина и Генералното консулство в Ниш, проведе работна среща в Културно-информационния център в Босилеград.

На нея обсъдихме необходимостта от провеждане на подготвителни курсове по Български език и литература и История на България“, обяви председателят на КИЦ-а, Иван Николов. По негови думи голяма част от зрелостниците са се справили изключително добре с теста и не са срещнали затруднения при решаването му. „Децата изключително дълго време са се подготвяли. Почти всяка година имаме доста добри резултати, надяваме се и сега да е така“, обяви още Николов.

Източник: monitor.bg