Мнения

Повече от 270 учители и директори са минали през обучения в ЦЕРН

Общо над 270 учители, директори на природо-математически гимназии, експерти по природни науки от регионалните инспекторати по образование са се включили в програмите за обучение в ЦЕРН през последните шест години.

Това стана ясно по време на националната конференция с международно участие по природни науки „Европа – територия на знанието”, която се  проведе от 20 до 22 септември във Варна. Участие в конференцията взе заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев.

Форумът се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и с участие на представители на образователния офис на ЦЕРН и на висши училища.

По време на конференцията бяха представени резултати от българската учителска програма в ЦЕРН – Женева. Изводът –  обученията водят до мотивиране на учениците към изучаването на природни науки,  по–големи  възможности за практическа приложимост на придобитите знания и умения и подобряване на сътрудничеството между средни, висши училища и научни центрове.

От 1998 г. в ЦЕРН се организират триседмични международни учителски програми за учители по физика от горен курс на английски език. От 2006 г. поради големия интерес на учителите от страните членки на ЦЕРН и предвид езиковата бариера, започва организирането на национални учителски програми.

През 2008 г. във Варна е организирано първото обучение за български учители, като България става петнадесетата страна членка на ЦЕРН с национална програма.

От 2011 г. програмата се организира и финансира от Министерството на образованието и науката.

В началотo програмите включваха учители само по физика, а от няколко години се включват и учители с повече от една специалност – физика, химия, математика, информатика, човекът и природата.