Ученици

Повече от 240 000 ученици са напуснали училище в последните десет години!

Над 240 000 ученици са напуснали училище по време на задължителното си образование в последните десет години, сочат данни на националната статистика. Най-много, по над 31 000 са напуснали в двете години между 2002 и 2004.

През миналата година броят на напусналите училище е 18 450 при общ брой на учениците 758 000.

Анализ на Евростат за образованието в Европейския съюз отчита тенденцията, че приблизително едно на всеки седем деца в Евросъюза прекратяват обучението си по-рано от обикновено. Това оказва много сериозно влияние на икономиката и обществото в съюза.

По данни на НСИ, цитирани от Агенция КРОСС, до 2020 г. у нас броят на младите хора ще намалява, като това рязко ще се отрази на групите между 15 и 19 г. и 20-24 г.

Според данните на Евростат делът на преждевременно напускащите образование младежи варира значително в ЕС – има 26 региона, в които 1 на всеки 10 младежи прекратява не навреме обучението си.

По-голямата част от тези райони са концентрирани в Централна и Източна Европа и отчитат едни от най-ниските съотношения на напускащи прибързано образованието си младежи.

Най-значителен ръст от 1 на 5 преждевременно напускащи младежи се отчита в Южна Европа – районите на Испания, Португалия, Малта, островите на Италия и др. Подобни тенденции се регистрират и в слабо населени райони на Норвегия, Исландия и Турция, посочва анализът на Евростат.