Ученици

Повече от 20 000 молби за помощ за първокласници

До началото на август в в Дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са подадени точно 20 298 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2013/2014 г., информира Дарик.

Преди няколко седмици беше взето решението размерът на помощта да бъде увеличен от 150 на 250 лв.

Издадените заповеди за отпускане на помощта за първокласници са 15 601, като  тя се отнася за 15 913 деца. Издадени са 67 заповеди за отказ, а в процес на обработване са 4 631 молби-декларации, съобщиха от Агенция „Социално подпомагане“.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.

Този критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

През миналата година тези помощи – тогава в размер на 150 лева – бяха отпуснати за 45 549 първокласници, изплатената сума към края на годината бе 6 824 743 лева.